Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-11-27 16:13:22 przez system

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek zatrudnionych DPS-ach

<html />

Pielęgniarki i położne, pracujące w domach pomocy społecznej w Małopolsce, mają szansę na udział w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie do czwartku 6 grudnia.

Zarówno kursy jak i szkolenia dotyczyć będą pielęgniarstwa: rodzinnego, psychiatrycznego, zachowawczego i opieki długoterminowej.

Biały personel może liczyć dodatkowo na szkolenia specjalizacyjne z pielęgniarstwa geriatrycznego i pediatrycznego. Rozpoczną się one w 2013 roku. Wszystko po to, by pomoc udzielana podopiecznym DPS-ów miała bardziej indywidualny charakter i dostosowana była do potrzeb każdego z nich.

Udział w szkoleniach i kursach jest bezpłatny - koszty pokrywane są ze środków publicznych, w tym w 85 procentach ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na stronie internetowej projektu oraz pod numerem telefonu: (12) 639 14 79.