Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-05-04 11:08:42 przez system

Bezpieczniej na AGH

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak podpisali dzisiaj porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Podpisane porozumienie jest kontynuacją współpracy rozpoczętej osiemnaście lat temu. Celem umowy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasteczka Studenckiego AGH oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie całego kampusu uczelni.

Zgodnie z treścią zawartej dziś umowy, Rektor AGH wyraża zgodę na działanie funkcjonariuszy policji na terenie AGH bez jego uprzedniego wezwania między innymi w następujących przypadkach:

  • bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej,

  • uzasadnionego podejrzenia, że na terenie uczelni:

  • przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca nimi, udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia,

  • prowadzona jest produkcja narkotyków,

  • znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich narkotyków,

  • przebywa osoba lub osoby podejmujące działania wskazujące na ich terrorystyczny charakter.

Dodatkowo, władze AGH wyraziły zgodę na pełnienie służby patrolowej przez funkcjonariuszy policji na terenie uczelni w celu ujawnienia sprawców wykroczeń oraz zatrzymania sprawców przestępstw. Podpisane dzisiaj porozumienie będzie obowiązywać do 30 września 2020 roku. Umowę sygnowali prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w Krakowie oraz insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.