Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-26 15:53:32 przez system

Bilety u konduktora teraz tylko w pierwszym wagonie!

<html />

Już od środy 1 sierpnia, kiedy wsiądziesz do pociągu bez biletu, nie możesz usiąść i czekać na konduktora. Teraz od razu musisz pojawić w pierwszym wagonie i zgłosić chęć kupna biletu. W przeciwnym razie zapłacisz karę 150 złotych! Nowe zasady kupowania biletu w pociągu dotyczą Przewozów Regionalnych.

- Pasażerowie, tak jak dotychczas, będą musieli zgłosić brak biletu przed wejściem do pociągu (na peronie przed odjazdem) lub niezwłocznie po wejściu do niego. Zmiana polega na wskazaniu konkretnego miejsca w pociągu, w którym pasażer będzie mógł kupić lub zalegalizować bilet na przejazd, a w przypadku braku obsługi konduktorskiej, poczekać na jej przybycie – mówi Beata Malec z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Krakowie.

Każdy, kto nie posiada ważnego biletu na przejazd, będzie musiał wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (w kierunku jazdy) i zgłosić się do załogi pociągu. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu na stacji kolejowej, na której znajduje się czynna kasa biletowa, muszą liczyć się z opłatą dodatkową przy wypisywaniu biletu w pociągu w wysokości 8 zł.

- Osoby, które nie udadzą się do wyznaczonej strefy w pociągu, będą uważane za podróżnych bez ważnego biletu. Zwolnionymi z obowiązku zgłaszania braku biletu są osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej, a także osoby wymienione w § 10 ust. 26 regulaminu przewozu, a ich odprawa dokonywana jest w trakcie kontroli – dodaje.

Opłata
za przejazd bez ważnego biletu pociągami Przewozów Regionalnych wynosi 150 zł,
za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 120 zł,
za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt – 60 zł.

W przypadku, gdy pasażer ureguluje opłatę za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawniania do ulg w trakcie kontroli biletowej, opłata wyniesie jedynie 50 zł, a w przypadku naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt – 15 zł.
Podróżny, który ureguluje należności najpóźniej do 7 dni, również zapłaci mniej – 100 zł w przypadku braku biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi i 24 zł w przypadku naruszeniu przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt.