Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-07-07 15:05:45 przez system

Brzeska Solidarność zainicjowała rocznicowe obchody

6 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku odbyła się impreza z okazji 35-lecia powstania Solidarności „Dzień z Solidarnością”, w której uczestniczyło ok. 130 dzieci. Organizatorem uroczystości byli: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i komisje zakładowe NSZZ Solidarność w Brzesku.

W tym dniu odbył się konkurs piosenki pt. „Powrót do lat 80-tych” i konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna” a także pod okiem Pań z MOK w Brzesku dzieci tańczyły w rytm muzyki oraz oglądały film.

Konkurs plastyczny odbył się w 4 kategoriach. Udział w konkursie wzięło aż 34 uczestników. Na wykonanie pracy przeznaczono zaledwie jedną godzinę. I tak:

w kategorii przedszkolnej:
I miejsce – Łukasz Nowak
II miejsce – Antoni Ludef
III m. – Michał Ludef

w kat. szkoła podstawowa kl. I-III:
I m. – Kamil Górka
II m. – Kacper Rzeźnik
III m. – Emilia Górka
W kategorii tej wyróżniono również prace: Sebastiana Zacharę, Jagodę Milę, Nadię Kitę, Marcela Wesołowskiego, Gabriela Madeję i Julię Wójcik.

w kategorii szkoła podstawowa kl. IV-VI:
I m. – Katarzyna Gadzina
II m. – Kamila Kita
III m. – Julia Polkowska

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Wiśniowski, Aleksandra Chruściel, Łukasz Karaś i Ania Korta.

w kategorii gimnazja:
I m. Wiktoria Zydroń, która jako jedyna zgłosiła się do konkursu.

Konkurs piosenki odbył się w 2 kategoriach: szkoła podstawowa kl. I-III i kl. IV-VI. W konkursie udział wzięło 12 dzieci.

W kategorii szkoła podstawowa kl. I-III:
I m. – Julia Kuta
II m. – Mateusz Piwowarski
III m. – Nadia Kita

W kategorii szkoła podstawowa kl. IV-VI:
I m. – Patryk Ledziński
II m. – Emilia Wesołowska
III m. – Karolina Przybyło, Kinga Kural

Wyróżnienia otrzymali: Julia Wójcik, Karolina Wójcik i Wiktoria Wójcik

Nagrody wręczali: w imieniu starostwa powiatowego wicestarosta Ryszard Ożóg, w imieniu Urzędu Miasta Brzeska zastępca burmistrza Jerzy Tyrkiel oraz przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek (osoby te objęły patronat honorowy nad całością uroczystości).

„Dzień z Solidarnością” zakończył się miłą niespodzianką: każdy uczestnik został obdarowany słodkościami, które ufundowały m. in. Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Brzesku, Region Małopolski NSZZ Solidarność, Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, Betoniarnia Z.P.H.U. Jerzy Mikołajek oraz komisje zakładowe NSZZ Solidarność w Brzesku.

Na zakończenie Ludwik Korta, kierownik Oddziału Nr 4 w Brzesku, podziękował wszystkim uczestnikom „Dnia z Solidarnością”, zwłaszcza przedstawicielom samorządów i przewodniczącemu Regionu Małopolskiego, który z kolei w imieniu Solidarności podziękował za pomoc w organizacji uroczystości dyrektor MOK w Brzesku, Małgorzacie Cuber.