Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-21 15:34:13 przez system

Brzeska straż poszukuje pracowników

<html />

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku poszukuje pracowników na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca).

Kandydaci do służby muszą posiadać prawo jazdy kategorii: B, C oraz C+E, a także spełniać muszą kilka kryteriów: posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie co najmniej średnie, być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP (kategoria zdrowia A), posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tut. Komendy lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku ul. Solskiego 16, 32 -800 Brzesko - w terminie do dnia 3 września 2012 r. (liczy się data wpływu.