Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-03 04:50:17 przez system

Brzesko: 4,5 miliona na ukończenie magistrali wodnej

Burmistrz Grzegorz Wawryka podpisał umowę zawartą pomiędzy gminą Brzesko a Zarządem Województwa na finansowanie budowy ostatniego etapu magistrali wodociągowej Brzesko-Bochnia.

  • Dzięki pozyskanym z funduszy unijnych pieniądzom dokończymy budowę magistrali, co zapewni bezawaryjne dostawy wody do miasta, dokończone także zostanie wodociągowanie Okocimia. Ogółem na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych — mówi burmistrz Grzegorz Wawryka.

Realizacja inwestycji kosztować będzie około 6,8 miliona złotych. O blisko 4,5 kilometra rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w Okocimiu w rejonach osiedla Kamieniec, Zalesie, Zagórze, ul św. Jana i Stromej. Magistrala wodociągowa rozbudowana zostanie od ulicy Torowej w Jasieniu do ulicy Mickiewicza w Brzesku.
Władze gminy czynią starania o pozyskanie funduszy na dalszą budowę magistrali wodociągowej w Porębie Spytkowskiej.

Foto: Marek Kotfis