Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-08 15:28:42 przez system

Brzesko: 5,5 miliona strat po powodzi!

Zakończyła prace komisja szacująca straty, jakie gmina poniosła w czasie ostatnich ulewnych deszczy. Straty są ogromne, ich usunięcie kosztować będzie ponad 5,5 miliona złotych, czyli 11 procent ubiegłorocznych dochodów gminy. Samorząd już wysłał protokoły strat do wojewody, który w takim wypadku zobowiązany jest do przekazania pieniędzy na usuwanie szkód.

Do największych zniszczeń doszło na gminnych drogach - ponad 2,2 miliona złotych, 300 tysięcy kosztować będzie naprawa sieci sanitarnej, ponad 700 tysięcy sieci deszczowej. Ponad stutysięczne straty zanotowano w szkołach, 120 kosztować będzie usunięcie szkód w budynkach mieszkalnych. Blisko 1,5 miliona kosztować będzie odbudowa zniszczonych rowów odwadniających, kanałów i potoków.

Prawo stanowi, że jeżeli straty gminy w czasie powodzi wyniosą 5 procent jej dochodów, to samorząd może liczyć na wsparcie wojewody w usuwaniu szkód, gdy tymczasem dochody Brzeska wyniosły w 2012 r. 47,5 miliona złotych, tak więc udział strat w budżecie wynosi 11 procent.