Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-12-31 14:09:15 przez system

Brzesko: Krzysztof Ojczyk wiceprzewodniczącym Rady

<html />

Na ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej w Brzesku 28 grudnia na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady w wybrany został Krzysztof Ojczyk.

W głosowaniu tajnym w obecności 19 radnych uzyskał bezwzględną większość głosów.

Ojczyk, który jeszcze nie dawno piastował funkcje przewodniczącego Rady, złożył rezygnację wskutek ustaleń koalicyjnych (miał przewodniczyć Radzie przez pół kadencji, czyli 2 lata).