Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-12-10 15:19:11 przez system

Brzesko: nowa poradnia geriatryczna

1 grudnia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku uruchomiono Poradnię Geriatryczną. Celem jej utworzenia jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom pomyślne starzenie.

Geriatria jest dziedziną medycyny, zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia. Do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego, takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W Poradni mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. Poradnia będzie się zajmować także pacjentami z wielochorobowością, przyjmującymi wiele leków, pod kątem oceny możliwych interakcji między zażywanymi lekami i bezpieczeństwa stosowanej terapii. W zakresie profilaktyki, postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym. Poradnia w zakresie diagnostyki posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.

Przyjęcia do Poradni Geriatrycznej odbywają się na podobnych zasadach jak do innych poradni. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Na pierwszą wizytę należy przynieść informacje o dotychczasowym leczeniu i zażywanych lekach.

Rejestracji do Poradni Geriatrycznej można dokonać przez :
• Internet: www.spzoz-brzesko.pl
• Telefonicznie: (14) 6621380
• Osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji na II piętrze budynku szpitala obok Poradni Neurologicznej.

Godziny pracy Poradni geriatrycznej:
Poniedziałek: 8.30 – 12.30
Wtorek: 8.30 – 12.30
Czwartek: 14.30 – 18.30