Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-24 01:02:18 przez system

Brzesko - postanowienie w sprawie ZOL

Zarząd Powiatu Brzeskiego wydał postanowienie odnośnie utworzenia Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego. Dyskusja na ten temat toczy się już od dłuższego czasu a nowy zostałby utworzony w budynku "starego szpitala".Ten wymaga jednak gruntownego remontu.

Jednak na wniosek radnych PIS-PO-PSL, po rozważeniu możliwości w zakresie rozwiązania problemu zapewnienia całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, lecz niewymagających hospitalizacji, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Rady Powiatu Brzeskiego z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pn. Zakład Opiekuńczo — Leczniczy. Starostwo coraz bardziej więc skłania się ku takiemu rozwiązaniu. Starosta dodaje jednak, że jeśli powiat będzie utrzymywał dwa Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, to pieniądze będą dzielone na te obie instytucje.