Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-01-24 15:01:19 przez system

Brzesko: przenieśli pomnik ofiar bombardowania

Nieopodal węzła Brzesko A4 przeniesiony został pomnik ofiar bombardowania pociągu z 5 września 1939 roku. W miejscu dotychczasowego posadowienia pomnika powstała droga prowadząca z węzła w kierunku Brzeska. Z uwagi na to, że mieszkańcy spotykają się przy pomniku, by uczcić pamięć ofiar bombardowania pociągu i wybuchu II wojny światowej, wykonano także plac i alejkę, zieleniec oraz miejsca parkingowe. Ponadto pomnik przeszedł prace konserwatorskie.

W 1965 r., w miejscu pochówku kilku osób, które zginęły, powstał pomnik ofiar bombardowania pociągu z 5 września 1939 roku. Bombardowanie nastąpiło podczas postoju pociągu z uchodźcami w Słotwinie, przed stacją Brzesko-Okocim, od strony Krakowa. Dokładnej liczby ofiar nie ustalono – szacuje się co najmniej 200 osób zginęło i kilkaset zostało rannych: mężczyzn, kobiet i dzieci. Wydarzenie to uważa się za najtragiczniejsze w czasach II wojny światowej w tym rejonie Małopolski.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu kosztowało 178 070 zł brutto. Przeniesienie pomnika wraz z jego konserwacją zostało zrealizowane w ramach kontraktu „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 – 479+000”, natomiast zagospodarowanie terenu wokół pomnika było przedmiotem odrębnego zamówienia, które obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji otoczenia dla nowego miejsca posadowienia pomnika.