Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-09-26 21:17:24 przez system

Brzesko zabezpieczone przed brakiem wody

<html />

Blisko 1.2 miliona złotych kosztowała budowa progu spiętrzającego wodę na Dunajcu. Ta inwestycja, realizowana wspólnie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku, zwiększy bezpieczeństwo dostaw wody.

Inwestycja prowadzona była przez 12 lat. Pierwsze prace wykonano w 2000 roku. Sam pomysł wybudowania spiętrzenia zrodził się wcześniej. Obawiano się, że przy anomaliach pogodowych, w suchych latach, mogą wystąpić problemy w dostawach wody. Kilka razy zdarzało się, że stacja pracowała przy minimalnym stanie wody w rzece, trzeba było interweniować u dyrekcji elektrowni wodnej w Czchowie, by ta zezwoliła na większy „zrzut” wody z Jeziora Czchowskiego.

Ponieważ jest to bardzo kosztowna inwestycja, jej prowadzenie zrealizowano w trzech etapach. W sumie okazało się, że wartość inwestycji opiewa na około 1.2 miliona złotych. W tym roku zrealizowano ostatni etap prac. Wartość III etapu to blisko czterysta tysięcy złotych. Zakres prac obejmował ułożenie potężnych głazów kamiennych w poprzek rzeki i zabezpieczenie ich przed wielką falą powodziową. Przy normalnym poziomie wody, nie ma zagrożenia dla takiej konstrukcji. Ale warto w tym miejscu przypomnieć, że podczas powodzi w lipcu 1997 roku, fala powodziowa na Dunajcu o ponad pięć metrów przekraczała stan alarmowy. Do przelania się jej przez wał, brakowało około półtora metra. W praktyce oznaczało to, że przepływ wody na sekundę był wówczas… kilkadziesiąt razy większy od średniego.

Dzisiaj brzeski RPWiK dostarcza wodę do ponad 11 tysięcy odbiorców: gospodarstw indywidualnych, instytucji samorządowych i państwowych, firm z sektora MiŚP, ale także do dużych zakładów pracy. W sumie spółka obsługuje teren, na którym mieszka około 72 tysiące mieszkańców i jest około 5 tysięcy podmiotów gospodarczych. Woda trafia do gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Woda dla mieszkańców dostarczana jest z ujęcia wody w Łukanowicach na rzece Dunajec. Ujęcie to pracuje nieprzerwanie od 1972r. Jego dobowa zdolność produkcyjna wynosi około 14 tysięcy metrów sześciennych na dobę.