Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-12-19 20:34:32 przez system

Budżet 2014: spada zadłużenie Krakowa?

W środę, 18 grudnia Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na 2014 rok. Dochody ogółem ustalono na kwotę 3 955 093 015 zł, a wydatki – 3 948 630 106 zł. Po raz kolejny Kraków osiągnie nadwyżkę.

W 2014 roku planowana jest ona na kwotę 6 462 909 zł. Spadać będzie też zadłużenie Krakowa.
Przyjęty przez radnych plan dochodów i wydatków różni się od projektu budżetu, zaproponowanego dwa tygodnie temu.
W związku z tym, że spodziewany się większych wpływów m.in. ze źródeł zewnętrznych uznaliśmy, że można zwiększyć dochody. Wspólnie z radnymi zadecydowaliśmy, że dodatkowe dochody przeznaczymy głównie na inwestycje – komentuje Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Dzięki temu uda się zwiększyć wydatki inwestycyjne m.in. na termomodernizację szkół, zadania z zakresu rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej, rewitalizację terenów zielonych, remonty szkół i budowę ścieżek rowerowych. W przyszłym roku Miasto rozpocznie też przygotowania do budowy linii tramwajowej do os. Mistrzejowice oraz przeznaczy dodatkowe pieniądze na modernizację placówek kulturalnych, szpitali, a także realizację budynków komunalnych.

W budżecie 2014 roku znajdzie się też rezerwa na budżet partycypacyjny ogólnomiejski w wysokości 3 000 000 zł, a także budżet partycypacyjny dzielnic w kwocie 1 500 000 zł.
Ogółem W 2014 roku kwota na inwestycje miejskie wyniesie 732 515 172 zł. W ramach tej kwoty przewidziano m.in. realizację zadań strategicznych, jak i programowych, z lat poprzednich, jaki i nowych. Kontynuowana będzie między innymi budowa Centrum Kongresowego ICE i linii tramwajowych. Modernizowana będzie baza edukacyjna i kulturalna oraz remontowane nawierzchnie ulic.

W 2014 roku ma spadać zadłużenie Krakowa. Zgodnie z planem, na koniec 2014 roku ma ono wynieść 1 971 mln zł. Na koniec tego roku zadłużenie wyniesie 2 010 mln zł).
Obecnie uchwała budżetowa czeka na uprawomocnienie i publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kompletny budżet na 2014 rok będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.