Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-06-10 15:14:14 przez system

Burmistrz Brzeska z absolutorium

Radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu gminy za ubiegły rok.

Pozytywną opinię w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej, Barbara Borowiecka. - Dokonując analizy ubiegłorocznego budżetu stwierdzono, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje – mówiła w czasie sesji Barbara Borowiecka.

Ubiegłoroczne dochody gminy Brzesko zostały wykonane na kwotę blisko 98 milionów złotych, czyli w 99,8 procenta w stosunku do zaplanowanych. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 98 milionów, czyli w 97,2 procenta założonego planu. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że informacja o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu jest zgodna z ustawą o finansach publicznych i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.