Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-05 23:31:28 przez system

Centrum z unijnym dofinansowaniem

Tarnów będzie mieć nowoczesne Centrum Kształcenia Budowlanego. Porozumienie w sprawie dofinansowania inwestycji podpisali wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, członek zarządu województwa Stanisław Sorys i prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.

W ramach rozpoczętego już projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlanych powstaje 2-kondygnacyjny budynek szkoleniowo-dydaktyczny, w którym mieścić będą się specjalistyczne pracownie informatyczno-architektoniczna, materiałów budowlanych i technik budownictwa.

- Projekt doskonale wpisuje się w jeden z głównych celów Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020, a mianowicie uczynienie Tarnowa mocnym ośrodkiem regionalnym w znacznym stopniu oddziaływującym na swoje otoczenie. Infrastruktura, która powstanie w wyniku realizacji projektu pozwoli na skupienie w CKB działań prowadzonych na obszarze subregionu tarnowskiego w zakresie kształcenia zawodowego branży budowlanej – podkreśla prezydent Ryszard Ścigała.

Po zakończeniu robót budynek zostanie wyposażony w nowoczesne narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu wyposażone zostaną pracownie, zarówno w nowopowstałych, jak i w istniejących dotychczas budynkach ZSB (ul. Legionów, ul. Siewnej i al. M.B.Fatimskiej), służących kształceniu w branży budowlanej.

Głównymi celami projektu są m.in. podwyższenie standardów nauczania zawodów budowlanych w regionie tarnowskim, poprawa dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe życie oraz praktycznej nauce zawodu w branży budowlanej, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego w branży budowlanej, a także dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapewnienie pracodawcom wysoko wykwalifikowanych kadr.

Koszt inwestycji to prawie cztery i pół miliona złotych. Ponad trzy miliony złotych przeznaczy na tę tarnowską inwestycję województwo małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Prawie półtora miliona dołoży miasto.