Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-04-28 14:54:25 przez system

Chcą zmniejszyć limit miejsc sprzedaży alkoholu

Najwyraźniej pod wpływem zalewu „turystów alkoholowych”, głównie z Wlk. Brytanii prezydent Krakowa przygotował dwa projekty uchwał, dotyczących zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta. W obu wersjach projektu limit zostaje obniżony do 2350 punktów (z 2500). Różnica między dwoma projektami polega na tym, że pierwszy zostawia łączny limit dla sklepów i lokali gastronomicznych, a druga wersja rozdziela limit na sklepy i gastronomię.

Celem prac jest przygotowanie projektów regulacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym, a następnie skierowane pod obrady Rady Miasta Krakowa. Ponadto analizowana jest zmiana uchwał, regulujących problematykę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia miejsc i obiektów, w których obowiązuje stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

W 2002 roku w Krakowie działały 1974 punkty: 947 sklepów i 1027 lokali. Dla porównania, 13 listopada 2013 r. funkcjonowały już 2653 punkty (razem z tymi sprzedającymi wyłącznie piwo), w tym 1339 sklepów i 1314 lokali. Do tej pory limit punktów na alkohol wysokoprocentowy wynosił 2,5 tys. Obecnie działa 2330 takich sklepów i lokali. Rosną też dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.