Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-01-21 22:38:35 przez system

"Chmura edukacyjna" wyłowi szkolne talenty

Dla uczniów to szansa na pracę z największymi autorytetami w danej dziedzinie, dla uczelni wyższych – okazja do wyławiania prawdziwych talentów. W poniedziałek 20 stycznia władze województwa oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna".

Ten projekt stworzy wielu uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań na bardzo szeroka skalę i co ważne, dużo szybciej niż w tradycyjny sposób. Łatwiej będzie też wybrać im odpowiedni dla swoich zdolności, kompetencji i zainteresowań kierunek studiów.

W ramach projektu powstanie platforma multimedialna, która umożliwi prowadzenie wirtualnych zajęć, wymianę materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych projektów i badań przez uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne. Do tej pory aż tak wysoki poziom współpracy między wykładowcami akademickimi a uczniami i nauczycielami szkolnymi był trudny do wyobrażenia.

Dla uczniów oznaczać to będzie dostęp do wykładowców i zasobów uczelni, większe szanse na zapoznanie się z tym, czym uczelnie się zajmują, co oferują i jakie możliwości stwarzają. Będą mieli dostęp do informacji z pierwszej ręki, do najnowszych wyników i kierunków badań, nauczą się lepiej pracować w zespole i logicznie myśleć. Z kolei dzięki współpracy ze szkołami uczelnie będą mogły skuteczniej wyławiać prawdziwe talenty, ludzi z pasją, czy wręcz tę pasję w nich kształtować – a taki przecież jest jeden z głównych celów działania uczelni. Natomiast województwo zyska dzięki temu jeszcze lepiej wykształconych specjalistów, których późniejsza praca będzie realnie przekładała się na rozwój naszego regionu.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, a partnerami 21 podmiotów, w tym Województwo Małopolskie oraz uczelnie wyższe:
• Uniwersytet Jagielloński,
• Politechnika Krakowska,
• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

oraz 15 organów prowadzących szkoły:
1. Gmina Miejska Kraków,
2. Miasto Nowy Sącz,
3. Gmina Miasta Tarnowa,
4. Powiat Chrzanowski,
5. Powiat Gorlicki,
6. Powiat Krakowski,
7. Powiat Limanowski,
8. Powiat Myślenicki,
9. Powiat Nowosądecki,
10. Powiat Nowotarski,
11. Powiat Olkuski,
12. Powiat Oświęcimski,
13. Powiat Tarnowski,
14. Powiat Wadowicki,
15. Powiat Wielicki.

Projekt jest realizowany w latach 2013-2015.

W efekcie ma powstać innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT, bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej, umożliwiające:
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów,
• możliwość bezpośredniej współpracy uczelni z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizowanej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
• przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski
• wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest jedynym z najważniejszych projektów wpisanych do Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy. Jego realizacja wpłynie na rozwój województwa poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Docelowo projekt obejmie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Małopolsce i będzie realizowany do 2020 roku.

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” obejmuje cztery komplementarne projekty: projekt wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, dofinansowany w ramach MRPO oraz zajęcia edukacyjne w technikach i liceach, które będą realizowane dzięki trzem projektom dofinansowanym ze środków POKL. Całkowity koszt projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 7,6 mln zł, oczekiwane dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej wyniesie 6,45 mln zł.