Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-06-29 20:21:49 przez eb

City Helpers na ulicach Krakowa

Już w lipcu na ulicach miasta pojawią się City Helpers – osoby mające służyć pomocą turystom i wszystkim odwiedzającym gród pod Wawelem. Ich zadaniem będzie nie tylko udzielanie informacji i promowanie lokalnych wydarzeń, ale także wychwytywanie niewłaściwych zachowań na terenie parku kulturowego Stare Miasto oraz Kazimierza. A wszystko to w duchu odpowiedzialnej, zrównoważonej turystyki, której wyznacznikiem jest m.in. harmonijne współistnienie gości i gospodarzy.

Projekt City Helpers ma charakter pilotażowy i jest częścią działań, które przewidziano w Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028. Akcja jest także kontynuacją inicjatywy RespectKrakow, podjętej w 2019 r. przez Wydział ds. Turystyki UMK we współpracy z pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. kultury oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Nadzór nad projektem City Helpers sprawuje Krakowskie Forum Kultury.

City Helpers mają być istotnym wsparciem dla budowania odpowiedniego wizerunku Krakowa: gościnnego, otwartego, ale też komunikującego reguły współużytkowania najcenniejszej przestrzeni miasta. Fenomenem Krakowa jest to, że historyczne centrum, z jego niepowtarzalnym krajobrazem miejskim, to nie tylko miejsce do zwiedzania, ale tętniący życiem niemal przez całą dobę centralny punkt miasta,

City Helpers, mówiący sprawnie w języku angielskim, specjalnie przeszkoleni przez przedstawicieli rozmaitych służb miejskich, a także przygotowani pod kątem prawnym i psychologicznym, mają również reagować na wszystkie naruszenia reguł współużytkowania przestrzeni publicznej – będą więc dbać o poprawę porządku publicznego w centrum Krakowa, monitorując niewłaściwe zachowania, informując niestosownie zachowujące się osoby o łamaniu przepisów porządku publicznego, a w razie konieczności wezwą odpowiednie służby do interwencji.

Dwuosobowe zespoły City Helpers będzie można spotkać w lipcu i sierpniu na Starym Mieście i Kazimierzu od czwartku do soboty, w godz. od 18.00 do 2.00, a w niedzielę w godzinach 12.00–20.00.