Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-10-06 04:58:09 przez system

Co czeka Małopolskę do 2020 roku?

Samorząd Województwa Małopolskiego zaprezentował własne koncepcje strategiczne wpisujące się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Podczas konferencji prasowej z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej Wicemarszałek Roman Ciepiela i Członek Zarządu Marek Sowa omówili wyzwania stojące przed Małopolską do 2020 roku.

Przedstawiony na konferencji prasowej w siedzibie firmy ComArch S.A. dokument p.t. "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku", przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 29 września 2009 roku jest rezultatem pierwszego etapu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

- Nie na wszystkie inwestycje wystarczy nam środków, ale nie zaniedbamy przygotowań do najważniejszych projektów. Zależy nam na tym, by odbyła się otwarta debata publiczna nad założeniami strategii rozwoju regionalnego i dlatego uruchomiliśmy na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego aplikacje, za pomocą których każdy mieszkaniec może zabrać głos w tej sprawie — mówił Wicemarszałek Ciepiela.

- Kluczowym celem dla nas jest efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich regionów kraju. W naszej strategii przede wszystkim skupiamy się na silnych stronach regionów, a w dalszej kolejności zajmujemy się tymi, które nie mogą sobie poradzić ze słabościami — podkreśliła Elżbieta Bieńkowska.

  • Nie przypadkiem znaleźliśmy się w siedzibie firmy ComArch. To pokazuje potencjał, którym dysponujemy i który powinien zostać wykorzystany na potrzeby całego regionu — zaznaczył Marek Sowa. Marek Sowa ostrzegł również, że w dziedzinie absorpcji funduszy europejskich Małopolska radzi sobie słabo i zajmuje dopiero 8. miejsce w skali kraju.

W dyskusji, w której wzięli udział zaproszeni przedstawiciele krakowskiego środowiska akademickiego, podniesiono kwestie rozwoju potencjału badawczo-naukowego i budowy społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce, omówione szerzej w dokumencie 2020: Wyzwania dla Małopolski, przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego.