Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-28 16:37:55 przez system

Co czeka polską niepodległość?

W ramach piątej edycji Festiwalu Niepodległości 30 listopada o godz. 17:00 w auli tarnowskiego starostwa, ul. Narutowicza 38, prof. dr hab. Andrzej Bryk (UJ) wygłosi odczyt: "Polska niepodległość 2016 - zagrożenia i nadzieje. Od sporu o Trybunał Konstytucyjny po sukces Donalda Trumpa".

Co dziś, pod koniec roku 2016, grozi a co sprzyja polskiej niepodległości ? Które nadzieje i obawy, dotyczące przyszłości suwerennego państwa polskiego, wynikają z przesłanek tkwiących w polityce wewnętrznej a jakie z uwarunkowań zewnętrznych ? Czy zarysowujące się zmiany w układzie geopolitycznym stanowią dla Polski szansę czy są zagrożeniem?
Odpowiedzi na powyższe pytania spróbuje udzielić prof. dr hab. Andrzej Bryk - profesor nauk prawnych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, konstytucjonalista (był m.in. członkiem zespołu ekspertów ds. Trybunału Konstytucyjnego, który w sierpniu br. złożył raport Marszałkowi Sejmu), historyk idei i ustroju, wybitny znawca anglosaskich realiów politycznych i ceniony amerykanista.

Wstęp na wykład i późniejszą dyskusję jest wolny.