Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-08-30 00:48:59 przez system

Co wiesz o stanie wojennym – konkurs dla uczniów

Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski do udziału w konkursie historycznym.

Celem drugiej edycji konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży znajomości najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego w Małopolsce oraz rozbudzenie zainteresowania dziejami regionu.

Etapy konkursu:
I. Etap pisemny — praca pisemna.
II. Etap ustny — prezentacje multimedialne uczniów ilustrujące nadesłane prace. Odpowiedzi uczestników na pytania Kapituły Konkursowej.

Opis konkursu: uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie, pod opieką nauczyciela. Do zadań uczestników konkursu należy zebranie wspomnień członków rodziny lub osób z najbliższego otoczenia — świadków wydarzeń, w których uczestniczyli w czasie stanu wojennego w Małopolsce. Praca pisemna może mieć formę wywiadu, rozprawki, opowiadania lub reportażu. Kapituła Konkursowa wyłoni uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Drugi etap odbędzie się podczas Gali Finałowej w Nowej Hucie. Wybrani uczniowie przedstawią prezentacje multimedialne ilustrujące nadesłane prace oraz odpowiedzą na pytania Kapituły Konkursowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym określonym w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Edukacja.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 września na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Stan Wojenny w Małopolsce — utrwalamy rodzinną historię".