Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-03 06:38:10 przez system

Coraz bliżej do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

15 stycznia roku upłynął termin składania wniosków na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski można było składać przez 60 dni, licząc od 17 listopada 2008 r. Wraz z wnioskiem o wybór LGD składały pierwszy wniosek w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania".

Wnioski złożyły 42 Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Samorząd Województwa od dnia upływu terminu naboru ma 3 miesiące na ocenę złożonych przez LGD wniosków. Lokalne Grupy Działania, wybrane w ramach przeprowadzonego konkursu zostaną zaproszone do podpisania umów.