Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-20 19:01:37 przez system

Coraz więcej obcokrajowców studiuje w Małopolsce

Nieustannie rośnie liczba cudzoziemców, którzy decydują się studiować w Małopolsce. W roku akademickim 2015/2016 w naszym regionie uczyło się ok. 6 tys. młodych ludzi z prawie 100 krajów świata. Studia w Małopolsce najchętniej wybierają Ukraińcy, Norwegowie, Białorusini i Amerykanie. W skali kraju małopolskie uczelnie przyciągają głównie studentów z regionu oraz sąsiadujących województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

- Jesteśmy dumni z faktu, że na małopolskich uczelniach chce studiować tak wielu młodych ludzi z kraju i zagranicy. Świetnie wykształcona, wszechstronna kadra naukowa, dobre zaplecze i akredytacje uzyskane od prestiżowych światowych organizacji sprawiają, że nasze szkoły wyższe od lat stoją na podium branżowych rankingów i są rozpoznawane nie tylko w Europie, ale także poza nią – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

Coraz więcej studentów z zagranicy

Z najnowszego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego dotyczącego siły i zakresu oddziaływania 22 małopolskich uczelni w skali regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej jednoznacznie wynika, że cieszą się one coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. W roku akademickim 2015/2016 w województwie małopolskim uczyło się niespełna 6 tys. zagranicznych studentów i stanowili oni w sumie 3,1% kształcącej się młodzieży. Wśród nich najwięcej było Ukraińców (66,6%), Norwegów (6,9%), Białorusinów (4,5%), Amerykanów (2,3%) i Kazachów (1,7%).

Coraz mniej polskich studentów

Ponad 63% wszystkich studentów kształcących się na uczelniach w regionie pochodzi z Małopolski. Małopolskie szkoły wyższe chętnie wybierają także mieszkańcy Podkarpacia, Śląska i świętokrzyskiego. Wprawdzie tamtejsze uczelnie stanowią dla nas konkurencję i przyciągają do siebie Małopolan, jednak saldo „wymiany studentów” wciąż jest bardzo korzystne dla województwa małopolskiego.

Niestety, badanie pokazuje także mniej optymistyczne statystyki. W Małopolsce, podobnie jak w całym kraju, w związku z obecnymi przemianami demograficznymi od lat notuje się systematyczny spadek liczby studentów. Wg danych GUS w 2015 r. było ich o 4,4% mniej, niż w roku poprzednim. W całym kraju przez dekadę (w latach 2005-2015) liczba osób kształcących się na uczelniach wyższych spadła o 27,6%. Warto podkreślić jednak, że w Małopolsce tendencja ta pojawiła się dopiero w 2010 roku, co więcej jest ona znacznie mniej nasilona niż w pozostałych częściach kraju. Największy ubytek studentów dotyczy niepublicznych szkół wyższych – w latach 2005-2015 liczba osób uczących się na prywatnych uczelniach obniżyła się o 40,6%.

Kraków centralnym ośrodkiem akademickim

Kraków jest jedynym ośrodkiem akademickim o ponadregionalnym charakterze, wybieranym przez największe grupy studentów ze wszystkich regionów kraju i z zagranicy. Spośród tych, którzy mieszkają poza Małopolską, aż 95% z nich studiowało na krakowskich uczelniach. Pozostałe szkoły wyższe, zlokalizowane w: Nowym Sączu, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz Tarnowie mają znacznie bardziej lokalny charakter i kształcą młodzież głównie z najbliższych powiatów.