Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-12-24 02:57:22 przez system

Czas na wnioski

Podczas trwającego w województwie małopolskim Konwentu Marszałków RP w dniach 17-19 grudnia Marszałkowie Województw podjęli stanowisko, iż samorządy województw powinny rozpocząć nabór wniosków z dniem 2 lutego 2009 r. w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?, objętego PROW na lata 2007-2013.

Termin uruchomienia naboru był wielokrotnie przekładany a kolejne harmonogramy przedstawiane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie były dotrzymywane.
Rozpoczęcie naboru wniosków w przedstawionym wyżej terminie jest warunkiem koniecznym realizacji w 2009 roku przynajmniej części przygotowanych przez beneficjentów inwestycji. Przy obecnych zapisach programowych oraz specyfice procesu inwestycyjnego, każda późniejsza data uruchomienia naboru wniosków będzie skutkować przesunięciem faktycznej realizacji operacji na rok 2010, co przy dwuletnim oczekiwaniu beneficjentów na uruchomienie działań jest zdaniem Marszałków Województw niedopuszczalne