Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-05-28 10:11:26 przez Czas2012

Czy krakowskie przedszkola będą dwujęzyczne?

Radni Komisji Edukacji w Urzędzie Miasta Krakowa dyskutowali nad pomysłem wprowadzenia do przedszkoli samorządowych systemu dwujęzycznego. Dyskutowano m.in.: czym jest dwujęzyczność, jakie korzyści za sobą niesie i czy krakowskie przedszkola samorządowe doczekają się takiego programu?

Michał Cudak metodyk i koordynator z regionalnego Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności był gościem Komisji i tłumaczył radnym na czym polega program i jakie są zalety nauczania języka angielskiego w stopniu równym językowi rodzimemu.

W pierwszych latach życia dziecka zachodzą wszystkie najważniejsze procesy akwizycji językowej. W okresie tym – zwanym okresem szczególnej wrażliwości językowej – działają specyficzne mechanizmy przyswajania języka, dzięki którym mózg dziecka efektywnie gromadzi, przetwarza i organizuje informacje językowe. I to w tym okresie istnieją najbardziej sprzyjające warunki także dla rozwoju kolejnego, czy kolejnych języków - tłumaczył Michał Cudak.

Badania, którymi posługiwał się metodyk dowodzą, iż dwujęzyczność nie tylko stwarza umiejętność posługiwania się dwoma językami, ale również wpływa pozytywnie na rozwój poznawczy (rozwój myślenia); stwarza dobre podstawy nabywania w przyszłości kolejnych języków; przyczynia się do rozwoju otwartych postaw społecznych dzieci, ich otwartości i tolerancji wobec różnych społeczności i kultur – jednym słowem cech, które w dzisiejszym świecie należą do najważniejszych i najcenniejszych wartości edukacyjnych.

Michał Cudak podkreślał, że najkorzystniej jest rozpocząć proces wychowania w dwujęzyczności od urodzenia: Mózg dziecka jest wtedy najbardziej plastyczny – koduje wszelkie dźwięki, z których później uformowane zostaną języki. Również z organizacyjnego punktu widzenia jest to najlepszy moment. Najbliżsi poświęcają dziecku najwięcej uwagi, obserwują jego szybki rozwój, w tym równoległe formowanie się kompetencji w obu językach. Wtedy najłatwiej też wytworzyć nawyk codziennej, wspólnej zabawy po angielsku. Dlatego tym istotniejsze jest, aby wpierać rodziców, którzy chcą wprowadzać proces dwujęzyczności w domu, jak również stwarzać im tę możliwość w żłobkach czy przedszkolach. Dodatkowo uczenie dzieci od początku w systemie dwujęzyczności daje dzieciom przewagę, gdyż ilość godzinowa zajęć języka obcego, nigdy nie dorówna okresowi w jakim językiem angielskim posługują się dzieci dwujęzyczne.

Dlatego radny Łukasz Wantuch pytał m. in. o to ile z placówek, które wprowadziły program dwujęzyczności, to placówki samorządowe?

W tym momencie nie mamy wdrożonego ani jednego przedszkola samorządowego w Krakowie – odpowiedział Michał Cudak. Metodyk wspomniał o możliwości utworzenia programu pilotażowego dla placówek samorządowych. Taki program przeprowadzony był w Wodzisławiu Śląskim. Przyniósł pozytywne efekty, więc Miasto zdecydowało się wprowadzić go na stałe w swych przedszkolach. Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji, poinformowała, że często takie programy są wprowadzane przy użyciu środków z funduszy regionalnych UE, a nie we wszystkich regionach są takie same możliwości. Jednak jak potwierdziła, jest gotowa na rozmowy w sprawie programu dwujęzyczności.

Info: UMK
Fot. Cottonbro / pexels