Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-11-27 21:35:52 przez system

Czy powinniśmy się bać?

Wiele spekulacji wzbudziło pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, skierowane do wszystkich samorządów na terenie województwa. Zaleca się w nim wzmożenie czujności i przetestowanie procedur w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z atakami potencjalnymi terrorystycznymi.

W piśmie, datowanym na 26 listopada czytamy m.in.: "proszę o wdrożenie w podległych jednostkach samorządu terytorialnego następujących zaleceń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wzmocnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego:
1) dokonać przeglądu planów, procedur oraz zarządzeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
2) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów, porzuconych paczek i bagaży na terenie urzędu i obiektów podległych instytucji publicznych, a także w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności,
3) zapewnić stałą dostępność pracowników ochrony obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z posiadanymi planami,
4) zalecić szczegółowe kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren ww. obiektów(…)

Zalecenia te komentowane są jako wynik ostrzeżeń, przekazanych przez służby wywiadowcze jednego z sąsiadujących z Polską państw o potencjalnej groźbie zamachów terrorystycznych na terenie naszego kraju.