Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-30 14:41:06 przez system

Darmowe szczepionki przeciwko pneumokokom

Na darmowe szczepienia mogą liczyć dzieci z Nowego Sącza, Tarnowa i powiatu: tarnowskiego, brzeskiego, krakowskiego, proszowickiego, nowotarskiego i wielickiego. Szczepienia będą prowadzone w dwóch wariantach, innych dla miast i powiatów. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl.

Szczepienia będą prowadzone w ramach programu zdrowotnego dofinansowanego przez województwo małopolskie. W powiatach na szczepienia mogą liczyć dzieci do 3 roku życia. Natomiast Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika zajmie się szczepieniami we wskazanych miastach. Tutaj program skierowany jest do dzieci do 5 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Małopolsce oraz żłobków z wyjątkiem Krakowa (miasto posiada własny program). Województwo pokrywa koszty zakupu szczepionki, usługi medycznej, zabezpieczenia specjalistycznego transportu, ponieważ dzieci będą szczepione w miejscu przebywania tzn. w żłobkach, klubach dziecięcych itp.. Szczepienia będą odbywać się do końca grudnia.

Szczegóły programu znaleźć można na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl.

W razie pytań można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod numer telefonu + 48 12 430 34 72.

Autorem i koordynatorem merytorycznym Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce jest dr n. med. Hanna Czajka. Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatra, specjalista chorób zakaźnych z wieloletnim doświadczeniem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, członek Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). Od lipca 2007 r. dr Hanna Czajka kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, która realizuje zadania konsultacyjnej poradni ds. szczepień ochronnych.

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.