Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-10 15:17:46 przez system

Deportowano 3 nielegalnych ukraińskich pracowników

Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 3 obywateli Ukrainy nielegalnie pracujących w dwóch miejscowościach na terenie Małopolski.

W następstwie przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, która miała miejsce w Brzesku, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Tarnowa zatrzymali dwóch nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy. Zatrzymani cudzoziemcy, zatrudnieni jako pracownicy budowlani, nie posiadali dokumentów pozwalających im na legalną pracę.

Druga kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzona także przez funkcjonariuszy SG z Tarnowa, doprowadziła do ujawnienia kolejnego nielegalnie pracującego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec, pracujący jako kierowca w jednej z firm transportowych w miejscowości Mostki (powiat nowosądecki), został zatrudniony przez polskiego pracodawcę z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ukrainiec nie posiadał zarówno zezwolenia na pracę jak i oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Działania podjęte przez Straż Graniczną w stosunku do cudzoziemców skutkowały wydaniem trzech decyzji zobowiązujących do powrotu. W stosunku do polskich pracodawców, którzy nielegalnie zatrudnili obywateli Ukrainy, zostaną sporządzone wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych.