Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-06-01 11:50:12 przez system

Diecezja tarnowska ma 31 nowych kapłanów

Święceń udzielił diakonom biskup tarnowski Andrzej Jeż. Sobotnie (31 maja) uroczystości w bazylice katedralnej zgromadziły biskupów pomocniczych, kapłanów, alumnów, siostry zakonne oraz rodziny i przedstawicieli parafii neoprezbiterów.

- Trudno opisać słowami to co się czuje, wielka radość z tego, że jest się kapłanem, posłanym do ludzi. Można Chrystusa głosić całym sercem. Dziś trzeba być otwartym i szczerym kapłanem - mówi ks. Maciej Igielski.

Nie lękajcie się świata - mówił do nowych kapłanów, biskup tarnowski Andrzej Jeż. W homilii wskazywał też, że posługę kapłańską powinna charakteryzować stała wewnętrzna gotowość do niesienia innym Osoby Jezusa Chrystusa i przepowiadania radości Ewangelii.
Bp Andrzej Jeż mówił również o potrzebie wnoszenia w przestrzeń życia ludzi daru pocieszenia, pomocy i błogosławieństwa.

- W waszej codziennej posłudze staniecie przed ludźmi przygniecionymi brzemieniem różnych trosk i zmartwień; będziecie odwiedzać ludzi doświadczonych krzyżem choroby, starości, cierpienia i odrzucenia. Okazujcie im zawsze miłość, szacunek i troskę Kościoła, bo w nich cierpi, choruje i czeka nasz Pan Jezus Chrystus. Miłość miłosierna jest największą siłą przemieniającą świat i ludzkie serca. Ona wydobywa z nas to, co najlepsze i najszlachetniejsze - dodał kaznodzieja.

W niedzielę w parafiach nowych kapłanów odbędą się uroczyste prymicje.