Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-25 18:07:19 przez system

Diecezja tarnowska w liczbach

<html />

W 2011 r. w diecezji tarnowskiej było więcej chrztów niż pogrzebów, ale mieszkańców i tak ubyło – wynika z najnowszych danych Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Ankieta przygotowana dla Stolicy Apostolskiej przynosi też informacje o życiu religijnym w diecezji.

W 2011 r. diecezja miała 1 104 439 wiernych i ponad 5 000 niekatolików, w tym około 800 osób deklarujących się jako niechrześcijanie. W porównaniu z 2010 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców o 7 000 osób. „W diecezji zaszły duże zmiany związane z migracją. Wiele osób wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Są parafie, w których prawie w każdej rodzinie jest ktoś, kto pracuje za granicą. Do tego trzeba dodać osoby, które z innych powodów zmieniły miejsce zamieszkania” - mówi ks. Adam Nita, kanclerz tarnowskiej kurii.

W diecezji tarnowskiej w 2011 r. było natomiast więcej chrztów niż pogrzebów. W parafiach ochrzczono 14 892 dzieci, natomiast pogrzebów było zdecydowani mniej, bo 10 563.
Do pierwszej Komunii św. przystąpiło w parafiach 13 618 dzieci, a do sakramentu bierzmowania 16 439 młodych ludzi i dorosłych. W 2011 r. w diecezji tarnowskiej zawarto
6 955 ślubów – 47 z nich to małżeństwa mieszane (jedna z osób była innego wyznania).

Z danych przygotowanych dla Watykanu wynika, że diecezja tarnowska ma 1520 księży. Większość z nich, bo 1255 duszpasterzuje w diecezji.
Natomiast 60 duchownych pracuje w innych diecezjach i instytucjach w Polsce. 205 wyjechało do różnych krajów m.in. do Niemiec, Austrii, Hiszpanii a także na misje.

W parafiach diecezji działa 410 Parafialnych Oddziałów Caritas, 75 świetlic dla dzieci i 18 kuchni dla ubogich.