Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-11-24 15:07:48 przez system

Diecezja tarnowska żegna biskupa Jana Piotrowskiego

Diecezja tarnowska żegna biskupa Jana Piotrowskiego. Dotychczasowy biskup pomocniczy za kilka dni przejmie obowiązki biskupa diecezjalnego w Kielcach. W niedzielę, 23 listopada br., w bazylice katedralnej w Tarnowie została odprawiona uroczysta Msza św. podczas której dziękowano za posługę biskupa Jana Piotrowskiego.

„Chociaż jako biskup kielecki będziesz mieszkał po drugiej stronie Wisły, to jednak będzie nas nieustannie łączył ten sam nurt życia jednego Chrystusowego Kościoła. Fizycznie będziesz od nas oddalony, jednak pozostaniesz blisko poprzez siłę więzi, która łączy Cię z rodzinną diecezją i poprzez miłość, która zespala wszystkich uczniów Chrystusa. Pragniemy Ci towarzyszyć przez modlitwę, którą obejmujemy Twoją posługę, a także Twoich nowych diecezjan. Ilekroć zaś zawitasz w granice diecezji tarnowskiej chcemy także wyrażać naszą serdeczność wobec Twojej osoby przez ofiarowaną gościnność” - powiedział w homilii biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Mszę św. koncelebrowali biskupi pomocniczy i kapłani, a w katedrze modlili się wierni z różnych zakątków diecezji.

Słowa podziękowań w imieniu diecezji tarnowskiej skierował do biskupa Jana Piotrowskiego, ks. Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.

„Naszą wdzięczność wypowiadamy nie tyle słowami, ile modlitwą – Eucharystią. Nasza modlitwa – ta dzisiejsza i ta, która w Kościele tarnowskim będzie trwała w intencjach Księdza Biskupa – stanowi nasz dar-ekwipunek na drogę biskupiego posługiwania na stolicy biskupiej w Kielcach. Życzymy Ci, Księże Biskupie Janie, abyś krocząc wytrwale za Chrystusem „w miłości głosił Ewangelię” ludziom, którzy tak bardzo potrzebują orędzia nadziei, która zawieść nie może. Życzymy i modlimy się też o to, aby Bóg obdarzał Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami w podejmowaniu nowych duszpasterskich wyzwań w Kościele, który jest w Kielcach” - podkreślił ks. Jan Bartoszek.

Ingres bp. Jana Piotrowskiego do katedry w Kielcach odbędzie się w sobotę, 29 listopada.

„Z woli Ojca Świętego Franciszka wyruszam do Kościoła kieleckiego jako jego Pasterz. Z miłością i wdzięcznością dziękuję Kościołowi tarnowskiemu, który zrodził mnie do tej posługi. Dziękuję biskupowi Andrzejowi, jego biskupom pomocniczym, wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim. Moje szczere podziękowania wobec rodzinnej diecezji i jej wiernych za dar modlitwy obecnej i przyszłej, za złożone życzenia, okazaną życzliwość zawieram w jednym słowie – ‘serdeczne Bóg zapłać’” - powiedział bp Jan Piotrowski.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w katedrze modlili się także członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po Mszy św. bp Andrzej Jeż wręczył 29 medali „Dei Regno Servire”. Medal nadaje Biskup Tarnowski za zasługi dla diecezji – za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej.

W gronie nagrodzonych są członkowie ruchów i stowarzyszeń, organizatorzy akcji charytatywnych dla potrzebujących w diecezji tarnowskiej i na Ukrainie. To ludzie, którzy angażują się w życie parafii. Medale otrzymali m.in. budowniczy kilku kościołów, osoby ze Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, doradcy rodzinni, wolontariuszka Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego, organiści, matka dwóch kapłanów oraz redaktorzy gazetek parafialnych.

Lista nagrodzonych:

Dei Regno Servire 2014

Złote

 1. Stanisław Florek – parafia Słopnice Górne (prowadził budowy kilku kościołów parafialnych w diecezji tarnowskiej, od wielu lat bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 2. Domicela Galicka – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu (od 18. lat bardzo zaangażowana w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu - Biegonicach, mgr teologii).

 3. Stanisław Głuc – parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu (od 18. lat bardzo zaangażowany w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu - Biegonicach, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, doradca rodzinny w Poradni Rodzinnej, aktywnie działa też w Poradni „Arka” w Nowym Sączu).

 4. Irena Klich – parafia Nieczajna (przez wiele lat pracowała na plebanii w parafii Nieciecza, a następnie w parafii Skrzyszów koło Dębicy, wolontariuszka Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego, współautorka książek o Diecezjalnym Biurze Pielgrzymkowym, należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej parafii Nieczajna oraz do Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Dąbrowie Tarnowskiej, bardzo zaangażowana w życie parafialne w parafii Nieczajna).

 5. Józef Klimczak – parafia Nawojowa (w wielkim stopniu przyczynił się do budowy kaplicy w Czaczowie, przez wiele lat opiekował się kaplicą, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 6. Siostra Aurelia Lupa – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich (od prawie 50. lat posługuje w parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu, szczególnie troszczy się o piękno Bazyliki Mniejszej w Nowym Sączu).

 7. Bożena i Maciej Taborowie – parafia Nowy Wiśnicz (od 24. lat bardzo zaangażowani w działalność Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, doradcy rodzinni w dekanalnej Poradni Rodzinnej, p. Maciej jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej i byłym prezesem stowarzyszenia Liga Małżeństwo Małżeństwu, autorem wielu książek i artykułów dotyczących małżeństwa i rodziny).

 8. Barbara Zabrzeńska – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu (od 18. lat bardzo zaangażowana w działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi w Nowym Sączu - Biegonicach, doradca rodzinny w Poradni Rodzinnej, aktywnie działa też w Poradni „Arka” w Nowym Sączu).

Srebrne

 1. Andrzej Gicala – parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku (od wielu lat organista w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, prowadzi także chór parafialny i scholę dziecięcą, należy do Kręgów Rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 2. Marek Górski – parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku (należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz do Kręgów Rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 3. Siostra Urszula Stefania Kowalczyk – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich (przez dwie kadencje przełożona wspólnoty zakonnej w Rzezawie, przez 10 lat przedszkolanka w Ochronce w Rzezawie, bardzo zaangażowana w pracę wychowawczą).

 4. Zofia Łątka – parafia św. Jakuba w Tuchowie (zelatorka Róży Różańcowej, należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i parafialnego oddziału Caritas, matka dwóch kapłanów, bardzo zaangażowana w życie parafialne).

 5. Stanisław Pigoń – parafia Szczyrzyc (od 50. lat organista w parafii Szczyrzyc, prowadzi także orkiestrę i chór parafialny, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 6. Maria Pilarska – parafia Borzęcin (zastępca przewodniczącego parafialnej Rady Duszpasterskiej, bardzo zaangażowana w liczne inicjatywy parafialne).

 7. Józef Andrzej Puścizna – parafia Barcice (od 40. lat organista w parafii Barcice, prowadzi także od roku 1968 chór parafialny, zaangażowany w przygotowanie wielu uroczystości diecezjalnych w Starym Sączu, należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej).

 8. Stanisław Samek – parafia Krzeczów (od 25. lat kościelny i zakrystianin w parafii Krzeczów, należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, parafialnego oddziału Akcji Katolickiej oraz parafialnego oddziału Caritas, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 9. Ewa Stanisławczyk – parafia św. Jakuba w Tuchowie (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, prowadzi zespół muzyczny „Pokolenia”, organizuje imprezy charytatywne, a także pomoc materialną i wyjazdy na Ukrainę).

 10. Beata Staśko – parafia Borzęcin (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, bardzo zaangażowana w przygotowywanie wielu spektakli teatralnych z chrześcijańskim przesłaniem).

 11. Teresa Tracz – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (członkini Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, należy również do parafialnej Rady Duszpasterskiej, Róży Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Świętym, redaktor biuletynu parafialnego „Dobry Pasterz”).

 12. Stanisław Tyrka – parafia Skrzyszów koło Tarnowa (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, należy do parafialnej Rady Ekonomicznej, organizator festynów rodzinnych w Skrzyszowie, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

Brązowe

 1. Waldemar Dynowski – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, należy do Róży Żywego Różańca, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 2. Urszula Grabarz – parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku (należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, wiceprezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, bardzo zaangażowana w życie parafialne).

 3. Anna Jakubowska – parafia Barcice (członkini zarządu Instytutu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, bardzo zaangażowana w życie parafialne).

 4. Zuzanna Kurek – parafia Rzezawa (od 28. lat gospodyni na plebanii w Rzezawie, bardzo zaangażowana w życie parafialne).

 5. Krzysztof Mariankowski – parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku (należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, bardzo zaangażowany w życie parafialne).

 6. Stanisława Nawrocka – parafia Rzezawa (od wielu lat bardzo zaangażowana w apostolat trzeźwości i życie parafialne, poetka).

 7. Ryszard Ostrowski – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (współzałożyciel i przez wiele lat redaktor naczelny parafialnego biuletynu „Dobry Pasterz”, członek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, współorganizator Spartakiady Parafialnej, projektował część wystroju wnętrza kościoła parafialnego).

 8. Czesława Rejowska – parafia Barcice (od wielu lat bardzo zaangażowana w dzieła miłosierdzia, pomoc chorym oraz w życie parafialne, należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej).

 9. Kazimierz Szczecina – parafia Słopnice (należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, od wielu lat redaktor gazety parafialnej „Echo Parafialne”, bardzo zaangażowany w życie parafialne).