Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-02-06 15:38:16 przez system

"Dobrodziej z Tarnowa” rozpoczyna działalność

Mowa o drugiej w mieście spółdzielni socjalnej, która została założona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Tarnowie oraz Fundację na Rzecz Przeciwdziałaniu Społecznemu i Zawodowemu "Otwórz się na świat”. W ofercie spółdzielni znajduje się m.in. opieka nad osobami starszymi i chorymi z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną oraz opieka nad domem (sprzątanie, zakupy, pranie, prasowanie, mycie okien, prace porządkowe w ogrodzie).

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie czy niepełnosprawność, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji.

- „Dobrodziej z Tarnowa” będzie szansą dla wielu osób wykluczonych społecznie na odnalezienie się na rynku pracy, to dla nich duża, życiowa szansa. Myślimy, że udało się nam znaleźć niszę na rynku, którą będzie można zapełnić usługami świadczonymi przez spółdzielnię. Zapraszamy do skorzystania z oferty spółdzielni szczególnie te osoby, które nie mogą być objęte pomocą MOPS-u – mówi Lucyna Cichoń z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.