Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-27 05:10:06 przez system

Dostaną dokumentację za darmo

Urząd Miejski w Brzesku zakupił dokumentację techniczną na przydomowe oczyszczalnie ścieków, opracowaną przez Instytut Ekologii Stosowanej. Z dokumentacji tej, za darmo skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy mieszkają na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni.

W ramach zakupu gmina nabyła prawo do wielokrotnego wykorzystania dokumentacji, którą udostępniać będzie mieszkańcom. W pierwszym roku od podpisania umowy Instytut Ekologii Stosowanej dla wszystkich, którzy zechcą realizować u siebie inwestycję przygotowywał będzie plan zagospodarowania, sprawował nadzór nad budową oczyszczalni oraz dokonywał ich odbioru.

  • Według szacunków Instytutu koszty materiałów potrzebnych do jej budowy wynoszą ok. 3000 zł. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego szamba, musi być szczelne, wówczas koszty ulegną zmniejszeniu. Oczyszczalnia może być wykonana sposobem gospodarczym przez zainteresowanych mieszkańców pod bezpłatnym nadzorem pracownika Instytutu — mówi kierownik referatu ds. ochrony środowiska Henryk Piela.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej oczyszczalni znajdują się na stronie internetowej Instytutu Ekologii Stosowanej: www.ies.zgora.pl. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani budową oczyszczalni mogą zgłaszać się w Urzędzie Miejskim przy ulicy Głowackiego 51, w pokoju nr 111, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (red)