Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-09-12 08:21:21 przez system

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż na stronie internetowej urzędu: www.wup-krakow.pl została ogłoszona lista rankingowa dla Działania 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia?, zawierająca wykaz instytucji, tzw. operatorów, którzy zostali rekomendowani do podpisania umowy.

Po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie operatorzy zaczną realizować projekty, w ramach których będą przeprowadzać m.in. szkolenia oraz przyznawać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Z tego rodzaju pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne — zarówno bezrobotne jak i pracujące, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed zgłoszeniem się do projektu). Kwota dotacji może wynieść do 40 000 zł, a wymagany wkład własny ma stanowić 15% wysokości dofinansowania.
Beneficjent ostateczny, czyli osoba która będzie chciała skorzystać z tych środków, będzie musiała udać się do wybranego operatora i wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie. Jeżeli pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, w następnej kolejności będzie uczestniczyć w szkoleniach i pisać biznesplan dotyczący działalności gospodarczej, którą chce prowadzić.