Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-23 15:32:23 przez system

Duże zainteresowanie diecezjalnymi stypendiami

Ponad 150 wniosków wpłynęło do Fundacji im. Abp. Jerzego Ablewicza, która przyznaje diecezjalne stypendia. Z finansowego wsparcia skorzysta 58 uczniów, którzy nawet przez kilka lat mogą liczyć na pomoc w nauce. Od tej edycji zmieniły się zasady przyznawania stypendium.

- Trudno było nam wybrać stypendystów - przyznaje ks. dr Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji.
- Wiele osób pochodzi z rodzin wielodzietnych, w których jest trudna sytuacja materialna. Są to osoby zdolne, zaangażowane i warto im pomagać. Są też trudne sytuacje losowe rodzin takie jak poważne choroby czy problemy ze znalezieniem pracy - dodaje ks. Lelito.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w sobotę, 31 października w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie. Tam o godzinie 10.00 bp Stanisław Salaterski - przewodniczący Rady Fundacji im. Abp. Jerzego Ablewicza, odprawi Mszę św., a później wręczy stypendia.

Dotychczas pomoc była jednorazowa i wynosiła tysiąc zł. Teraz zdolna młodzież z rodzin niezamożnych będzie mogła liczyć na wsparcie co miesiąc i nawet przez kilka lat, aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

- Dedykujemy młodym także solidny program wychowawczy i formacyjny, który ma na celu m.in. poznanie patrona - abp. Jerzego Ablewicza - mówi ks. dr Tomasz Lelito.

Stypendia przyznawane będą młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze średnią ocen - w gimnazjum 4,8 w każdym semestrze nauki, natomiast 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej. Obok dochodu na rodzinę pod uwagę brane będą także szczególne sytuacje, jak choroba czy sieroctwo. Ponadto uczniowie powinni angażować się w życie parafii, gdzie mogą działać w różnych grupach religijnych. Stypendyści będą też uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Fundację im. Abp. Jerzego Ablewicza.

W roku szkolnym 2015/2016 comiesięczne stypendia zaczną być wypłacane w listopadzie. Miesięczna wysokość stypendium wynosi dla uczniów szkół gimnazjalnych – 250 zł, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł.

Fundacja może wspierać młodzież dzięki funduszom przekazywanym przez indywidualnych ofiarodawców. Pieniądze pochodzą też z ofiar składanych podczas udzielania sakramentu bierzmowania oraz Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.