Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-01-02 09:33:42 przez system

Dwa nowe miasta

Rada Ministrów na posiedzeniu 28 lipca 2008 r. pozytywnie rozpatrzyła wnioski Szczucina i Bobowej. Obie te miejscowości od 1 stycznia uzyskały prawa miejskie. Nadanie praw miejskich odbywa się w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich.

Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem. Duże znaczenie ma historia miejscowości, a szczególnie posiadanie w przeszłości praw miejskich. W Małopolsce funkcjonuje więc teraz 59 miast. W przyszłym roku miastem stanie się najprawdopodobniej Radłów. Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Władze obydwu przyszłych miast liczą, że dzięki temu ściągną do siebie więcej inwestorów i turystów. Formalnie zmieni się niewiele. Wójtowie automatycznie staną się burmistrzami a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych pozostanie w kompetencji Rady Gminy i żadne przepisy nie narzucają konieczności zwiększenia tych opłat. BOBOWA - powiat gorlicki, 3018 mieszkańców, wójt Wacław Ligęza, www.bobowa.pl. Bobowa była już miastem w latach 1339-1934. Powitanie Nowego Roku w Bobowej było równocześnie uroczystością związaną z nadaniem praw miejskich. W uroczystościach w Bobowej udział wziął Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. SZCZUCIN - powiat dąbrowski, 4069 mieszkańców, wójt Jan Sipior, www.szczucin.pl. Szczucin miał już prawa miejskie w latach 1780-1934. Również Szczucin w sylwestrową noc świętował uzyskanie miejskiego statusu.

<http://www.malopolska.uw.gov.pl/>