Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-04-03 10:30:30 przez system

Dzieje Huty razem z PRL-em

Dwa muzea w jednym

Oddział Muzeum Historycznego „Dzieje Nowej Huty” oraz Muzeum PRL-u mają być połączone w jedną całość. Pomysł, którego autorem był radny Tomasz Urynowicz, został poparty przez Komisję Kultury i Ochrony Zabytków.


W 2012 r. utworzone zostało Muzeum PRL-u. Od 2019 roku jego organizatorem będzie wyłącznie miasto. Z kolei jednym z oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa jest oddział „Dzieje Nowej Huty”. W związku z tym – jak argumentował radny Urynowicz – dostrzegając daleką zbieżność tematyczną pomiędzy obszarami zainteresowań oddziału „Dzieje Nowej Huty” a Muzeum PRL-u, a także możliwość wzajemnego uzupełnienia posiadanych potencjałów i zasobów, połączenie obu instytucji kultury od 1 marca 2019 r. wydaje się w pełni zasadne, zwłaszcza w aspekcie dotychczasowego wykonywania czynności zarządu nad Muzeum PRL-u (w organizacji) przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Argumentów za połączeniem obu instytucji w jedną jest dużo więcej. Utworzenie jednej instytucji kultury zapewni pełniejsze wykorzystanie dotychczasowych zasobów materialnych, merytorycznych i potencjału kadrowego obu instytucji oraz sprawniejszą organizację pracy i koordynację działań podejmowanych w obszarze kultury na terenie dzielnicy Nowa Huta. Zapewni również właściwą opiekę nad historycznym dziedzictwem kulturalnym tej dzielnicy oraz umożliwi efektywne planowanie w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej, jak również obniży koszty funkcjonowania instytucji.

Radny Adam Kalita pytał obecnego na posiedzeniu komisji Andrzeja Kuliga. Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa o koszty połączenia. Okazuje się, że sama inwestycja w powierzchnię nowej instytucji może pochłonąć ok. 40 mln złotych, natomiast koszty utrzymania to ok. 2 mln rocznie. Radny Jakub Kosek pytał czy nie ma obaw, że następstwem tego kroku może być fakt, że Muzeum Historyczne stanie się zbyt duże do efektywnego zarządzania. Jak wyjaśnił Andrzej Kulig, docelowo w Muzeum Historycznym mają być cztery segmenty i każdy z nich ma się zajmować innymi czasami i innym obszarem. Faktem jest, że będzie to wymagało rekonstrukcji zarządzania.

Radni pozytywnie zaopiniowali połączenie tych jednostek muzealnych w jedną całość.