Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-11 01:50:29 przez system

Dzisiaj poznamy nowego kuratora

Dzisiaj ? w poniedziałek 11 stycznia zbierze się komisja konkursowa, której zadaniem będzie wyłonienie nowego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Na dziś zaplanowano pierwsze posiedzenie komisji, podczas którego rozpatrywane będą wnioski pod względem formalnym. Do konkursu na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty zgłosiło się 12 osób.

W komisji zasiadają: Małgorzata Bywanis-Jodlińska (dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Beata Kondel (zastępca dyrektora Biura Wojewody), Artur Słowik (zastępca dyrektora Wydziału Prawnego i nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Anna Dakowicz-Nawrocka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Anna Chrościcka (MEN), Jacek Krawczyk (MEN), Teresa Starmach i Andrzej Sasuła (Sejmik Województwa Małopolskiego), Witold Sochacki (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych), Andrzej Ujejski (przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego), Agata Łyko (przedstawiciel NSZZ "Solidarność").

8 grudnia Artur Dzigański odwołany został z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty na wniosek Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego. Jego obowiązki powierzone zostały wicekurator Agacie Szucie.