Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-03-05 19:05:48 przez system

Ekodoradca w każdej gminie

Nawet 90% dotacji mogą uzyskać gminy z Małopolski na zatrudnienie ekodoradcy. W środę, 6 marca br. o godz. 10.30 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą jak starać się o dofinansowanie na zatrudnienie, a tym samym postawić zdecydowany krok w kierunku poprawy jakości powietrza w danej miejscowości.

Wsparcie można uzyskać w ramach europejskiego projektu ELENA (European Local ENergy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), który powstał dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Projekt jest europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanej do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.
Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2 o całkowitej wartości nie mniejszej niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin.
Działania te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.
Koordynator 3-letniego projektu może uzyskać dofinansowanie do 90% kosztów zatrudnienia ekodoradców/doradców energetycznych. W praktyce realizacja płatności odbywa się w trzech etapach:
po akceptacji wniosku wypłacane jest 40% kwoty dofinansowania,po 1,5 roku od rozpoczęcia projektu wypłacane jest 30% kwoty dofinansowania,pozostałe 30% dofinansowania wypłacane jest po faktycznej realizacji inwestycji, których obsługa techniczna została dofinansowania w ramach projektu ELENA.

Więcej mozna znaleźć TUTAJ