Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-09-25 23:06:07 przez system

Elektorat czyta więcej - o 3,7 procent

GUS: w 2016 r. przeciętny Polak wydał na książki 23,64 zł

Za rok wybory. Jak podaje GUS przeciętne wydatki na zakup książek w 2016 r. wyniosły 23,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. To o 3,7 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. To bardzo optymistyczna widomość. Oznacza, że przeciętny wyborca oddający głos w zbliżających się wyborach będzie bardziej oczytany.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, średnie roczne wydatki na zakup artykułów i usług kulturalnych w 2016 r. sięgnęły 347,40 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W porównaniu z 2015 r. zwiększyły się nominalnie o 7,32 zł (tj. 2,2 proc.). Udział kosztów poniesionych na kulturę w łącznych rozchodach gospodarstw domowych wyniósł, podobnie jak w roku poprzednim, 2,6 proc.

Prawie 1/3 rocznych wydatków gospodarstw domowych na kulturę w 2016 r. stanowiły opłaty za korzystanie z mediów. Rachunki za telewizję cyfrową i kablową, a także abonament radiowy i telewizyjny wyniosły przeciętnie na jedną osobę w gospodarstwach domowych 110,16 zł, czyli o 2,8 proc. mniej niż w 2015 r.

Na gazety i czasopisma w polskim domu wydano przeciętnie na jedną osobę 29,16 zł, co stanowiło 8,4 proc. ogółu wydatków gospodarstw domowych na kulturę. Na książki i inne wydawnictwa, nie licząc podręczników szkolnych, przeznaczono przeciętnie na jedną osobę 23,64 zł, tj. o 3,7 proc. więcej niż w 2015 r. Łącznie z podręcznikami kwota ta wyniosła 44,04 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 18,4 proc.

Według GUS, nadal widoczne jest zróżnicowanie między miastem a wsią. W miastach wydatki na zakup gazet i czasopism wyniosły średnio 35,28 zł, a na wsi – 19,80 zł. Na książki gospodarstwa miejskie wydały 32,04 zł, tj. 7,9 proc. średnich wydatków na kulturę. Natomiast gospodarstwa wiejskie przeznaczyły na ten cel przeciętnie 10,8 zł, czyli 3,9 proc.

W 2016 r. na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina wydano przeciętnie na jedną osobę 31,92 zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż w 2015 r. Także w tym aspekcie zaobserwować można wyraźne różnice między mieszkańcami miast i wsi. Jak podkreśla GUS, są one spowodowane głównie ograniczonym dostępem ludności wiejskiej do instytucji kultury. Gospodarstwa w miastach przeznaczyły na bilety wstępu 42,60 zł, tj. 10,5 proc. łącznych wydatków na kulturę, a na wsi – 15,00 zł, czyli 5,8 proc.

Publikacja GUS pt. „Kultura w 2016 r.” przedstawia wybrane obszary działalności instytucji kultury w Polsce oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych.

Źródłem danych wykorzystanych w opracowaniu jest roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, informacje statystyczne Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: <http://www.kurier.pap.pl/>