Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-12-01 15:50:03 przez system

Fenomenalne szopki krakowskie

Czy ktokolwiek potrafi sobie wyobrazić Święta Bożego Narodzenia w Krakowie bez konkursu szopek? Z pewnością nie! Już w najbliższy czwartek 4 grudnia odbędzie się jego 72. edycja.

O godz. 12:00 rozpocznie się Korowód Szopek, który przejdzie na estradę Targów Bożonarodzeniowych, odbywających się w tym samym czasie na Rynku Głównym; następnie do Pałacu Krzysztofory - siedziby organizatora konkursy – Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy nastąpi 7 grudnia (niedziela) o godz. 12:00 w Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35; sala audytoryjna – Kupferhaus). Wystawa pokonkursowa będzie czynna do 22 lutego 2015 r.

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Jej forma ukształtowała się w XIX-wiecznym Krakowie, w środowisku murarzy i robotników budowlanych, poszukujących zarobków w okresie jesienno-zimowym. Budowanie przenośnego teatrzyku lalkowego, ze Świętą Rodziną na pierwszym piętrze, w formie wieżowego budyneczku z elementami przypominającymi architekturę starego Krakowa, było bardzo popularne aż do I wojny światowej. Następnie zwyczaj nieco popadł w zapomnienie, aż do roku 1937, kiedy to miłośnicy tradycji krakowskich zorganizowali I Konkurs Szopek Krakowskich. Od tego czasu, z krótką przerwą w czasie okupacji, ta piękna tradycja przetrwała do dzisiaj i wspaniale się rozwija.

Corocznie, w pierwszy czwartek grudnia przed południem, wokół pomnika Adama Mickiewicza zbierają się szopkarze, aby pokazać swoje najnowsze prace. Od wielu lat liczba zgłoszonych do konkursu prac jest podobna – między 120 a 160, w tym znaczną większość stanowią szopki wykonane przez dzieci i młodzież. Wraz z dźwiękami hejnału, rozlegającego się w południe z wieży Kościoła Mariackiego, szopkarze barwnym korowodem przenoszą swoje prace do siedziby Muzeum – Pałacu Krzysztofory, gdzie obraduje Jury Konkursu. Obradom przewodniczy dyrektor Muzeum, a w skład jury wchodzą: etnografowie, historycy sztuki, artyści plastycy, pracownicy Muzeum Historycznego i Muzeum Etnograficznego.

Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty, udział w nim mogą wziąć wszyscy bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy szopki. Prace zakwalifikowane do Konkursu ocenia się w trzech kategoriach wiekowych: szopki seniorów (powyżej 18 lat), szopki młodzieżowe i szopki dziecięce (do 14 lat). W trakcie obrad Jury wyodrębnia 4 grupy szopek według wielkości: I - duże (powyżej 120 cm); II - średnie (od 120 do 70cm); III - małe (od 70 do 15 cm); IV - miniaturowe (do 15 cm). Każda zakwalifikowana praca podlega ocenie, według od lat ustalonych kryteriów. Konkurujące szopki otrzymują punkty w skali od 1 do 5, za: nawiązanie do tradycji, architekturę, kolorystykę, lalki, elementy ruchome, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Sąd Konkursowy może również wytypować do nagrody prace nieodpowiadające wymienionym wyżej warunkom, lecz odznaczające się innymi, szczególnie wysoko ocenionymi walorami.

Dodatkowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.mhk.pl.