Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-15 01:09:40 przez system

Ferie w Małopolsce

W czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży wypoczywających w Małopolsce organizowane będą m.in.: zimowiska, półkolonie, warsztaty plastyczne i taneczne oraz konkursy wiedzy. Służby wojewody małopolskiego uruchomią telefony interwencyjne.

Wojewoda przypomina o obowiązku zakładania kasków ochronnych dzieciom podczas jazdy na nartach. Obowiązek dotyczy młodych narciarzy i snowboardzistów, którzy nie ukończyli jeszcze 15 roku życia.

Stanisław Kracik apeluje również do starszych narciarzy o noszenie kasków ochronnych. Wojewoda zachęca też rodziców i opiekunów do zakładania dzieciom odblaskowych kamizelek, gdy widoczność na stokach narciarskich jest ograniczona.

W Polsce ferie zimowe rozpoczynają się 18 stycznia i trwać będą do 28 lutego. Tak jak w ubiegłym roku, służby wojewody uruchomią telefony interwencyjne dla rodziców oraz opiekunów dzieci spędzających ferie w Małopolsce.

Na terenie województwa małopolskiego w prawie 700 placówkach wypoczywać będzie około 35 tysięcy dzieci. Najwięcej uczniów ferie spędzi w Krakowie oraz w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i suskim.

Ferie dla dzieci z województwa małopolskiego trwać będą od 18 do 29 stycznia. Jak co roku w Małopolsce organizowane będą zajęcia artystyczne i edukacyjne w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE. Szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz uczniowskie organizacje sportowe zapraszają uczniów, którzy w czasie ferii nie wyjeżdżają na zimowiska lecz pozostają w domach do udziału w warsztatach plastycznych, tanecznych, wokalnych i teatralnych oraz zajęciach ekologicznych, folklorystycznych, czytelniczych i komputerowych. W ubiegłym roku z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 9 tysięcy uczniów.
Informacje na temat zajęć organizowanych przez gminy podczas ferii można znaleźć na stronach internetowych samorządów.

W województwie małopolskim organizowane są także półkolonie, z których skorzysta około 2 tysięcy osób. Półkolonie najczęściej organizowane są przez domy katechetyczne, świetlice, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, młodzieżowe ośrodki sportowe oraz szkoły.

Służby wojewody w najbliższy poniedziałek (18 stycznia) uruchomią telefony interwencyjne, które będą czynne do 28 lutego. Przez całą dobę rodzice i opiekunowie będą mogli zgłaszać wszelkie zastrzeżenia oraz skargi dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informacje na temat placówek znajdujących na terenie powiatów:
- chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, proszowickiego, wielickiego będą udzielane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerem telefonu 12/630 36 07 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30);
- gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego będą udzielane przez Delegaturę Kuratorium w Nowym Sączu pod numerem telefonu 18/443 53 01 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30);
- nowotarskiego, tatrzańskiego będą udzielane przez Delegaturę Kuratorium w Nowym Targu pod numerem telefonu 18/266 33 62 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30) oraz przez całą dobę pod numerem 633 906 106;
- bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego można uzyskać w Delegaturze Kuratorium w Tarnowie pod numerem telefonu 14/621 06 95 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30);
- oświęcimskiego, wadowickiego będą udzielane przez Delegaturę Kuratorium w Wadowicach pod numerem telefonu 33/873 13 24 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30);
- suskiego będą udzielane przez Zespół Wizytatorów w Suchej Beskidzkiej pod numerem telefonu 33/874 29 79 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 — 17.00, wtorek — piątek 7.30 — 15.30).

Poza godzinami pracy urzędów nieprawidłowości w organizacji wypoczynku będzie można zgłaszać dzwoniąc pod numery 12/392 13 00 oraz 12/392 11 15, które obsługiwane są przez pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.
Rodzice i opiekunowie, których dzieci spędzają ferie poza Małopolską, informacje na temat placówek organizujących obozy zimowe mogą uzyskać dzwoniąc do kuratorium działającego w danym województwie, np.: jeżeli obóz zimowy organizowany jest w Mielnie wszelkich informacji udzielą pracownicy Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii czuwać będzie także Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Małopolska Policja prowadzi kontrole przede wszystkim na drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP sprawdzą także stan techniczny autokarów i ich wyposażenie, stan trzeźwości kierujących oraz niezbędne dokumenty uprawniające do przewozu osób. W Krakowie na kontrolę pojazdu można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 12/615 41 11 oraz 12/615 29 05.
W poszczególnych miejscowościach województwa małopolskiego prośby o policyjne kontrole autobusów należy kierować do dyżurnego lokalnej jednostki Policji bądź dzwoniąc pod numer alarmowy 997.
Kontrole stanu technicznego autokarów przeprowadza również Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. Dzwoniąc pod numer telefonu 12/416 51 20 można umówić się na kontrolę pojazdu.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.krakow.pl) w zakładce Wypoczynek dzieci i młodzieży można znaleźć informacje m.in. o obowiązkach organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, zapoznać się z przepisami regulującymi kwestię organizacji wypoczynku.