Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-25 16:30:45 przez system

Fundacja Anny Dymnej kończy 10 lat

Jutro (26 września, czwartek) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” obchodzi jubileusz 10-lecie swojego istnienia. W podkrakowskich Radwanowicach nastąpi uroczyste otwarcie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca”. W uroczystości udział wezmą m.in.: Ewa Błaszczyk, Janina Ochojska, ks. kardynał Stanisław Dziwisz metropolita krakowski, Jerzy Owsiak, Anna Okońska – Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się o godz. 10.00 mszą świętą w kościele w Radwanowicach. Około godz. 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie „Doliny Słońca”, a tuż po nim spotkanie Anny Dymnej i zaproszonych gości z mediami. Następnie, osoby biorące udział w jubileuszu będą mogły osobiście zwiedzić ośrodek, a także zobaczyć najnowsze przedstawienie Teatru Radwanek pt. „Franek z Doliny Słońca” oraz film przygotowany z okazji 10-lecia Fundacji. Około godz. 15.00 Ewa Błaszczyk, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak i Andrzej Brandstatter zasadzą tuż pod ośrodkiem dęby, które symbolizują: trwałość, długowieczność i siłę jako dary od Fundacji: „Akogo?”, Polskiej Akcji Humanitarnej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundacji „Pro Artis”, dla Fundacji Anny Dymnej.

Po godz. 15.00 rozpocznie się piknik.
Budowa Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” rozpoczęła się jesienią 2008 r. a zakończyła w 2012 r. Będzie on służył 200 dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dwa, z pięciu pawilonów „Doliny Słońca”, zostały przekazane przez Fundację Anny Dymnej, w bezpłatne użytkowanie, Fundacji im. Brata Alberta (uruchomiono w nich świetlicę terapeutyczną oraz środowiskowy dom samopomocy). Podopieczni Fundacji im. Brata Alberta korzystają również z sal: rehabilitacyjnej i „doświadczania świata”. Zajęcia w ostatniej z sal mają także uczniowie integracyjnej szkoły podstawowej w Radwanowicach.

Na terenie ośrodka prowadzone są: Warsztaty Terapii Artystycznej oraz Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny. W „Dolinie Słońca” funkcjonuje obecnie 9 pracowni: edukacyjna/komputerowa, teatralna, rękodzieła artystycznego, życia codziennego, plastyczna, terapeutyczna, sala doświadczania świata, rehabilitacyjna i muzyczna. W planach jest uruchomienie pracowni kulinarnej i ogrodniczej. Do opieki nad podopiecznymi Fundacja zatrudnia 9 terapeutów, 3 psychologów, 3 lekarzy i 2 pielęgniarki, a także 2 pracowników administracji oraz 6 osób obsługi technicznej.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona 26 września 2003 r. Aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie założyła ją, by ratować miejsca terapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy – na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku – utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Priorytetem Fundacji nadal jest pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, to właśnie dla nich, Fundacja Anny Dymnej wybudowała „Dolinę Słońca”, buduje Warsztaty Terapii Artystycznej w nadmorskim Lubiatowie, prowadzi „Teatr Radwanek” oraz współorganizuje Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Z myślą o dzieciach i osobach dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, Fundacja organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, „Każdy ma swoje Kilimandżaro”, a także prowadzi Akademię Odnalezionych Nadziei.

Aby aktywizować osoby niepełnosprawne Fundacja założyła Spółdzielnię Socjalną Republika Marzeń „Mimo Wszystko”. Prowadzi również 176 subkont dla dzieci i osób dorosłych, które zmagają się z ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością, funduje stypendia, sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. W ciągu 10 lat Fundacja pomogła ponad 20 tysiącom chorych i niepełnosprawnym osobom z całej Polski. Więcej informacji na temat Fundacji Anny Dymnej można znaleźć pod adresem: www.mimowszystko.org