Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-22 05:56:47 przez system

Fundusze z MRPO dla Brzeska

Goszczący 19 lutego w Brzesku marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara wraz z towarzyszącym mu wicemarszałkiem Romanem Ciepielą podpisali dwie umowy na współfinansowanie zadań, jakie realizowane będą w mieście ? rewitalizację Rynku i budowę drogi w strefie przemysłowej na Pomianowskim Stoku.

Ogółem Urząd Marszałkowski przekazał miastu 6,5 miliona złotych.

Przez 10 lat w województwie małopolskim wydano na rewitalizację już ponad 30 milionów złotych. Małopolska to jeden z niewielu regionów w kraju, gdzie projekty związane z zachowaniem i ochroną dziedzictwa są realizowane. Cieszę się, że dzisiaj mogę przekazać pieniądze dla Brzeska, które podejmuje się tego trudnego zadania — mówił w czasie spotkania marszałek Marek Nawara. Rewitalizacja Rynku rozpocznie się w połowie tego roku i kosztować będzie prawie 6,5 miliona złotych. Dofinansowanie przyznane przez marszałka, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosić będzie 4,5 miliona złotych. Realizacja inwestycji, jak zakładają plany, zakończy się w grudniu 2011 roku.

Drugą inwestycją, na którą miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie powyżej 2 milionów złotych, to budowa drogi w strefie przemysłowej na Pomianowskim Stoku.
Uzbrojenie strefy przemysłowej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Brzeska, a także do pobudzenia aktywności gospodarczej — mówił marszałek Nawara. — Są to kolejne zadania, na które miasto otrzymało dotacje — podkreślał burmistrz Grzegorz Wawryka — Otrzymaliśmy już dofinansowanie na budowę Regionalnego Centrum Edukacyjno-Bibliotecznego, magistrali wodociągowej Brzesko-Bochnia oraz modernizację ulicy Solskiego. W ostatnim czasie gmina otrzymała, z różnych źródeł, około 20 milionów złotych dotacji.