Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-05-24 17:00:05 przez system

Futbol w kulturze i sztuce

Przegląd filmowy, spektakl teatralny, wystawy oraz prezentacje książek znalazły się w programie projektu pt. Futbol w kulturze i sztuce realizowanym w dniach 25 maja – 13 lipca przez Dom Norymberski w Krakowie wspólnie z
Teatrem Bagatela, Konsulatem Generalnym RFN, Instytutem Goethego i Miastem Norymberga. Projekt finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

„Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które rozegrają się na stadionach Polski i Ukrainy, to okazja do przyjrzenia się dyscyplinie sportu, która, jak żadna inna, stała się swego rodzaju fenomenem społecznym. Futbol – jak dowodzą socjolodzy i filozofowie – zaczął odgrywać rolę, którą wcześniej pełniła w społeczeństwie religia” – pisze Renata
Kopyto, kuratorka projektu.
„Ten fenomen oraz kierunek, w jakim zmierza sport, czyli starannie przygotowanego popkulturowego widowiska medialnego, za którym idą gigantyczne pieniądze, jest od dawna w kręgu zainteresowań artystów i pisarzy. Piłka nożna jest tematem sztuk teatralnych, filmów, utworów literackich i prac plastycznych. W ramach przygotowanego programu chcemy przedstawić różne punkty spojrzenia na nią różnych twórców, zarówno te afirmatywne jak i te krytyczne” – dodaje Renata Kopyto.

W programie projektu znalazły się:
Przegląd filmowy, podczas, którego w Galerii Domu Norymberskiego (o godz.
19:00), będzie można obejrzeć filmy: Football under cover (25 maja), 66/67 - fairplay
był wczoraj (26 maja), Inna liga (27 maja), Jeden dzień w Europie (28 maja), Mężczyźni
tacy jak my (29 maja), Diabelska jedenastka (30 maja), Życie to nie jest gra na własnym
boisku (31 maja).

Spektakl teatralny: My w finale, (Teatr Bagatela - Scena na Sarego 7; 1, 2 i 3
czerwca, godz. 19:15). My w finale, to sztuka niemieckiego pisarza, Marca Beckera, w
reżyserii Iwony Jery. Tekst Beckera na polskie warunki dowcipnie zaadaptowali Michał
Olszewski i Iwona Jera.

My w finale, to teatralna alternatywa wobec wydarzeń na stadionach piłkarskich. To także propozycja dla tych, którzy nie zaliczają się w poczet ortodoksyjnych, nieprzejednanych, stadionowych kibiców i znajdą czas, by odwiedzić teatr. Spektakl jest relacją z przebiegu ważnego meczu z udziałem narodowej jedenastki, która w sztuce
staje się metaforą narodu i społeczeństwa. To także portret różnorodnych typów ludzkich
reprezentowanych przez przypadkowych kibiców, wśród których znajdziemy i księdza, i polityka oraz kobiety „filozoficzne” i „praktyczne” – jak je nazwał Michał Olszewski.

Wystawa Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje (Galeria Konsulatu Generalneg RFN „Konsulart"; wernisaż - 5 czerwca, godz. 19:00).
Artyści zaproszeni do udziału w wystawie: Bogusław Bachorczyk – kurator wystawy, Iwona Demko, Karolina Jabłońska, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Ganna Kotsar, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Kukuła, Agata Kus, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek-Mandrela.

Artyści przygotowując prace, kierują uwagę widzów w stronę aspektów socjologicznych, związanych z fenomenem masowej fascynacji piłką, zawłaszczającej dyskurs polityczny i społeczny, i ustawiającej ją w pozycji bliskiej kultowi religijnemu.

Wystawa przygotowana została we współpracy z Domem Krakowskim w Norymberdze, Urzędem Miasta Krakowa, ASP w Krakowie i Konsulatem Generalnym RFN.
Prezentacja książki Thomasa Urbana, Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki (Galeria Konsulatu Generalneg RFN „Konsulart; 13 czerwca, godz.18:30). Prowadzenie: Michał Olszewski.
Po lekturze książki Thomasa Urbana trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy jej tematem jest sport czy historia, która – podobnie jak polityka – miała ogromny wpływ na rozwój najpopularniejszej dyscypliny sportu zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce.

Wystawa malarstwa: Katharine Dietlinger i Jakub Najbart - Stadion oraz prezentacja książki Przemysława Piotrowskiego Chuligani a kultura futbolu w Polsce i dyskusja z udziałem: autora, prof. Bronisława Urbana, dr hab. Andrzeja Światłowskiego oraz dr Jakuba Najbarta (Galeria Domu Norymberskiego; wernisaż - 20
czerwca, godz. 19:00).