Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-08-04 20:03:25 przez system

Gdów cieszy się obwodnicą

Z udziałem wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej w niedzielę 3 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie, poświęcenie i oddanie do użytku pierwszej części obwodnicy Gdowa, która stanowi północne obejście miejscowości.

W przecięciu wstęgi udział wzięli również marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela, członek zarządu Jacek Krupa, przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk, wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak, poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj oraz wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Prace na placu budowy zrealizowane były przez firmę Polimex – Mostostal Warszawa od lipca 2012 r. Pierwsza cześć obwodnicy ma około 2,68 km i jest wybudowana w ciągu DW 967 przecinając DW 966 oraz drogi niższych kategorii. Na przecięciach dróg zostały wykonane skanalizowane skrzyżowania, wiadukty lub ronda. Obwodnica jest zakwalifikowana jako droga klasy technicznej „G” z jezdnią szerokości 7 m z obustronnymi poboczami. Na przekroczeniach istniejących cieków wodnych zbudowane zostały obiekty mostowe.

Wartość całkowita pierwszego etapu obwodnicy wyniosła 39 mln 950 tys. zł, z tego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 28 mln 800 tys. zł, a udział budżetu Województwa: 11 mln 150 tys. zł.

W ramach projektu samorząd Gdowa zobowiązał się do przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w kwocie 6 059 250 zł w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania.