Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-01 00:05:54 przez system

Gdów czeka na kontynuację obwodnicy

Wójt Gdowa Zbigniew Wojas podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Gdowa – etap II”. W dokumencie został wskazany wariant, według którego zostanie poprowadzona nowa droga.

W decyzji została wskazana koncepcja nr 1 czyli nowa droga rozpocznie się na rondzie przy ul. Bocheńskiej, następnie trasa ma prowadzić terenami w kierunku południowym, dalej nowym mostem na rzece Rabie, a końcowy fragment obwodnicy będzie włączony w obecną drogę wojewódzką w rejonie ulicy Dłużny. Dzięki inwestycji skróci się czas dojazd od Krakowa w kierunku m.in. do gmin Łapanów i Trzciana. Nowa trasa, o długości około 2,1 km jest zaplanowana jako droga klasy technicznej G – dwupasmowa o szerokości jezdni 2 x 3,5m z poboczami i chodnikami.

Koncepcja zakłada także budowę nowego mostu na Rabie oraz trzech przepustów na mniejszych ciekach wodnych. Inwestycja nie koliduje z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również odwodnienie drogi, budowę oświetlenia ulicznego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenie zieleni, umocnienia przy przekraczanych ciekach oraz konieczna będzie przebudowa i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej, a także usunięcie kolidującego zadrzewienia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drugiej części obwodnicy Gdowa została już przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – mówi wójt Zbigniew Wojas. Teraz będziemy czekali na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) i rozpisanie przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji – dodaje wójt.