Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-07-14 19:03:12 przez system

Gdów ma nowy herb

Decyzja ministra została wydania po otrzymaniu ekspertyzy przygotowanej przez Komisję Heraldyczną działającą przy MAiC. Komisja orzekła, że przedstawione jej ostanie wersje projektu są zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną (wcześniej Komisja nakazała wprowadzenie drobnych korekt do projektu). Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Gdów stosownej uchwały, która wejdzie w życie 3 sierpnia.

Umieszczony w herbie pół gryf srebrny jest symbolem waleczności i odwagi, podobnie jak zbrojne ramię z mieczem, którym zastąpiona została szponiasta prawa łapa — symbolem miejscowego rycerstwa. Ten element herbu symbolizuje także drobne, szeregowe rycerstwo i włodyków (ci ostatni mieli prawo do noszenia miecza), zamieszkujących od wczesnego średniowiecza do początków XVII wieku niektóre wioski gminy. Zbrojne ramię z mieczem nawiązuje także do bitwy gdowskiej, stoczonej przez powstańców z Austriakami w roku 1846. Pofalowany pas srebrny symbolizuje Rabę, przepływającą przez gminę. Pełniła ona ważną rolę w przeszłości i pełni ważną rolę w czasach współczesnych. Jest miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów. Pełne opracowanie historyczno - heraldyczne gminy Gdów oraz projekty symboli przygotował Włodzimierz Chorązki – historyk, heraldyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dokładna data założenia samego Gdowa pozostaje nieznana. Pierwsza źródłowa wzmianka o miejscowości pochodzi z 1272 r. Pod tym rokiem odnotowana jest informacja o komesie (rycerzu) Zbigniewie z Gdowa, najprawdopodobniej Szreniawicie. W tym roku przypada 742 rocznica lokacji Gdowa. Uroczyste odczytanie uchwały Rady Gminy Gdów nastąpi podczas tegorocznego Święta Ziemi Gdowskiej, które odbędzie się 3 sierpnia na gdowskim Zarabiu.