Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-04 17:28:18 przez system

Gdowskie Zarabie będzie jak nowe

Od kilku tygodni trwają prace budowlane na gdowskim Zarabiu. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ścieżki spacerowe o szerokości 1,5 m, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż Raby o szerokości 2,5m, oświetlenie parkowe oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Całkowita wartość zadania wynosi 203 130 zł. Dofinansowanie wynosi 70% kwoty netto czyli ponad 115 000 zł. Całkowita powierzchnia zagospodarowania obejmuje ponad 1,3 ha.

Pierwszy etap prac polegał na wykarczowaniu krzaków i zarośli, oczyszczeniu terenu z gałęzi i liści oraz przeprowadzeniu prac pomiarowych. Następnie przystąpiono do wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego oraz rozpoczęły się roboty ziemne i wykonanie podbudowy. Obecnie układane są obrzeża i nawierzchnia z kostki brukowej Ostatni etap prac będzie polegał na montażu lamp parkowych oraz elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery). Finał modernizacji gdowskiego Zarabia zaplanowano na koniec czerwca.

Dodatkowo, na długości około 150 m wzdłuż ul. Łapanowskiej na Zarabiu, zostaną zamontowane latarnie. Montaż dodatkowego oświetlenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych.