Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-11-08 22:23:00 przez Czas2012

Hrynkowski w krakowskim Muzeum Narodowym

Od 8 listopada 2019 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można oglądać eskpozycję „Jan Hrynkowski. Opowieść artysty”, prezentującą jego bogatą twórczość – od początku pierwszego dziesięciolecia XX wieku do lat sześćdziesiątych oraz działalność innych artystów jego pokolenia.

Jan Hrynkowski – malarz, grafik, scenograf i animator życia artystycznego to bohater nowej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Nie jest to jedynie monograficzna wystawa Jana Hrynkowskiego, lecz właśnie opowieść – o współtwórcy polskiej awangardy XX wieku, a zarazem o ważnych aspektach krakowskiego życia artystycznego pierwszej połowy ubiegłego wieku – mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jan Hrynkowski urodził się w 1891 roku niedaleko Lwowa. Swoje życie artystyczne silnie związał z Krakowem, gdzie w 1909 roku rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem grupy Ekspresjonistów Polskich (późniejszych Formistów), których pierwsza wystawa w 1917 roku uważana jest za symboliczny początek ruchu awangardowego w Polsce. W 1925 roku wraz ze swoimi kolegami artysta założył ugrupowanie „Jednoróg”.

Jan Hrynkowski z dzisiejszej perspektywy wydaje się najbardziej „francuski” spośród pozostających w Krakowie malarzy dwudziestolecia międzywojennego. Jego twórczość, inaczej niż większości kolegów z jego pokolenia, ulegała dynamicznym zmianom. II wojna światowa nie stanowiła u niego jakiejś ważnej cezury, a mroczne, nie tylko dla sztuki, czasy socrealizmu lat powojennych jakby go nie dotyczyły. W twórczości Hrynkowskiego brak też okresu, który można by nazwać schyłkowym. Ostatnie dziesięć lat to czas ciągłych poszukiwań w dziedzinie malarstwa i grafiki, kiedy powstały niezwykle barwne i ciekawe – mówi Światosław Lenartowicz, kurator wystawy.

Na wystawie zostanie zaprezentowany wybór prac artysty, obejmujących malarstwo olejne, grafikę, rysunek oraz rzeźbę. Wśród tych dzieł zwiedzający odnajdą pejzaże, portrety, martwą naturę, a także prace inspirowane sztuką ludową. Pojawi się też ciekawa seria rysunków dokumentujących bywalców krakowskich kawiarni lat 50. i 60.

Jan Hrynkowski pracował także jako scenograf, m.in. w Starym Teatrze i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach czy w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Na wystawie nie zabraknie więc wybranych realizacji scenograficznych, zaprezentowanych za pomocą fotografii projektów, projektów scenograficznych i kostiumowych oraz makiet.we obrazy – podkreśla Światosław Lenartowicz.

Wystawa – opowieść o pokoleniu artystów tworzących w czasie pierwszej wojny światowej pierwsze polskie grupy awangardowe pod szyldem ekspresjonizmu – jest możliwa przede wszystkim dzięki zgromadzonemu przez Hrynkowskiego archiwum, zawierającemu dokumenty, zdjęcia i teksty dotyczące środowiska artystycznego, przede wszystkim Krakowa, pierwszej połowy XX wieku. Archiwum to zostało uchronione i udostępnione przez żonę artysty Bogusławę Hrynkowską.

10 listopada MNK zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz spotkanie z wdową po artyście, panią Bogusławą Hrynkowską. Oprowadzanie rozpocznie się o godzinie 12:00, a spotkanie o 13:30.